Category

1877
Onze kermis is dit jaar, wat het aantal spellen en kramen aangaat, zeer goed voorzien. ivermectina insuficiencia hepatica Onder andere staat hier een draaimolen, zogenaamde mallemolen, die door stoomkracht!!! gedreven wordt. Bron: Tilburgsche Courant
Read More
Hoewel met tegenwoordig dikwerf de klagt hoort uiten, dat het slagtvee, vooral in de betere soorten, zeer schaarschs is, ziet men echter bij de slagers onzer stad vleesch, dat gerust met het zoo geprezen best Hollandsche kan wedijveren. virtuális sportfogadás Vooral voor de aanstaande kermisdagen schijnen de slagers zich ingespannen te hebben, ten einde hunnen...
Read More
Van goed ingelichte zijde vernemen wij, dat op aanstaanden Kermis-Maandag, des voormiddags ten 10 ure, de plgtige inbezitneming en uitbakening zal plaats hebben van het terrein voor de gebouwen der Nieuw Koninklijke Harmonie. وان كارت Deze plegtigheid zal door muziekuitvoeringen opgeluisterd worden. Bron: Tilburgse Courant
Read More
error: Content is protected !!