Day

augustus 23, 1877
Hoewel met tegenwoordig dikwerf de klagt hoort uiten, dat het slagtvee, vooral in de betere soorten, zeer schaarschs is, ziet men echter bij de slagers onzer stad vleesch, dat gerust met het zoo geprezen best Hollandsche kan wedijveren. virtuális sportfogadás Vooral voor de aanstaande kermisdagen schijnen de slagers zich ingespannen te hebben, ten einde hunnen...
Read More
error: Content is protected !!