Kermis maandag

Van goed ingelichte zijde vernemen wij, dat op aanstaanden Kermis-Maandag, des voormiddags ten 10 ure, de plgtige inbezitneming en uitbakening zal plaats hebben van het terrein voor de gebouwen der Nieuw Koninklijke Harmonie. وان كارت Deze plegtigheid zal door muziekuitvoeringen opgeluisterd worden.

Bron: Tilburgse Courant

error: Content is protected !!