Verpachting opbrengst voor 1877

De standplaatsen op de markten en kermis voor het jaar 1877 is gemijnd door Cornelis de Bakker op f1810,- Leonardus van de Lisdonk was de hoogste bieder met f1640,- De Boterwaag werd gemijnd door Johannes Barben ingezet door C. تعلم بوكر de Bakker op f200,-

Bron: Tilburgsche Courant

error: Content is protected !!