Category

1940
29 januari 1940 – Rond deze datum ontving de Tilburgse gemeenteraad een brief van het college van B. en W. dat op het Besterdplein, Piusplein en het Willems- plein schuilloopgraven aangelegd waren. B. en W. hielden er rekening mee dat die er tijdens de kermis, toen nog in augustus, ook nog wel zouden liggen. Als...
Read More
error: Content is protected !!