Tweede Wereldoorlog belemmert de kermis

29 januari 1940 – Rond deze datum ontving de Tilburgse gemeenteraad een brief van het college van B. en W. dat op het Besterdplein, Piusplein en het Willems- plein schuilloopgraven aangelegd waren.

B. en W. hielden er rekening mee dat die er tijdens de kermis, toen nog in augustus, ook nog wel zouden liggen. Als gevolg daarvan zou de beschikbare ruimte op deze pleinen zeer beperkt zijn, zodat daarmee bij de verpachting van de standplaatsen rekening gehouden diende te worden. Dat gold met name voor de grote attracties omdat die nogal wat ruimte nodig hadden. تعليم كونكر Ter compensatie zouden daarom ook kermisattracties op het Stuivesantplein worden geplaatst. Een voorbarig besluit, bleek in juni. beoutq. De Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant bepaalde toen dat vanwege de Tweede Wereldoorlog de kermis helemaal niet doorging.

Bron: allekruikenverzamelen.nl

error: Content is protected !!