Nieuwsberichten 1887

Bron: Tilburgsche Courant

3-3-1887
Een lezer schrijft in een ingezonden stuk dat nu bij het feest voor de Koning weer gebleken is dat het plein op de Veldhoven uitermate geschikt is voor illuminatie en vuurwerk, het zou dienstig wezen de jaarmarkten en de Tilburgse Kermis van de Heuvel die veel te klein is, te verhuizen naar de Veldhoven.

28-8-1887
Op de Kermis die volgende week begint zal de ‘Great Attraction’ zijn de molen van Piet Panhuijsen. Op de kermis is ook te bezichtigen Marie Josephine Paquot, het reuzenkind oud 2 jaren wegende 85 pond. what is ivermectin cream used for in humans

error: Content is protected !!