Category

Nieuws

Het laatste nieuws uit de media

De verpachting van invordering staangelden op de markten en kermis te Tilburg voor het jaar 1875 is: L. van Opstal f1401,- , A. Immens f1416,-, F.A. Royackers f1500,-, J.H. Hamers f1501,-, H. Vermeulen f1601,-, J.B. Royaars f1661,-, W. de Bont f1685,-, H. Verspeek f1722,-, Joh. Verwijmeren f1727,-, P. Uijtjens f1730,-. Bron: Tilburgsche Courant
Read More
Het voorstel van de Heer F. van Spaendonck, om ’s nachts de verlichting te laten branden is aangenomen. Dit ter voorkoming van openbare straatschenderij. كازينو على الانترنت Bron: Tilburgse Courant
Read More
De verpachting van de standplaatsen op de markten en Kermis voor het jaar 1874 bracht f1801,- op. Hoogste bieder was P. Uitjens. Bron: Tilburgsche Courant
Read More
Op de kermis die begint op zondag 31. الفائز بكاس العرب 2024 8.1873, worden geen draaiorgels of ander straatmuziek, noch Hazardspelen toegelaten. Bron: Tilburgse Courant
Read More
H. Vermeulen heeft de standplaatsen op de marktdagen en de Kermis in deze stad gepacht voor f1250,-. Bron: Tilburgse Courant
Read More
De kermis die tot en met 7 september heeft geduurd, en bij gelegenheid van het Muziekfeest duizenden vreemdelingen had gelokt, is zo goed en ordelijk verlopen, dat geen dronkaards of weerbarstigen in bewaring hoefden te worden genomen. Bron: Tilburgse Courant
Read More
1 68 69 70
X