Category

Nieuws

Het laatste nieuws uit de media

Gedurende de kermis is in Koffiehuis De Looiersbeurs, op de bovenzaal elke dag “Bal”. العاب كازينو للكبار Koffiehuis Villa Nova nodigt elke middag uit tot dansen, en ’s avonds voor een Soiree Musicale. 888 poker Bij P. Spierings in het koffiehuis “Parkzicht” zijn Matinee Musicale en ’s avonds concert met komische voordrachten. العب واربح Liedertafel...
Read More
Gedurende de kermis van 26 augustus tm 2 September is ook de feestzaal van de Nieuwe Koninklijke Harmonie elke dag met Bals, Matinees, Soirrees, Heren-reunie, Concerten druk bezet. Na afloop volgt een optocht met fakkellicht door de tuin. ivermectin injection for sheep Kinderen onder de twaalf jaar waren niet toegelaten. ivermectin mites dogs De Heren...
Read More
Onze kermis is dit jaar, wat het aantal spellen en kramen aangaat, zeer goed voorzien. ivermectina insuficiencia hepatica Onder andere staat hier een draaimolen, zogenaamde mallemolen, die door stoomkracht!!! gedreven wordt. Bron: Tilburgsche Courant
Read More
Hoewel met tegenwoordig dikwerf de klagt hoort uiten, dat het slagtvee, vooral in de betere soorten, zeer schaarschs is, ziet men echter bij de slagers onzer stad vleesch, dat gerust met het zoo geprezen best Hollandsche kan wedijveren. virtuális sportfogadás Vooral voor de aanstaande kermisdagen schijnen de slagers zich ingespannen te hebben, ten einde hunnen...
Read More
Van goed ingelichte zijde vernemen wij, dat op aanstaanden Kermis-Maandag, des voormiddags ten 10 ure, de plgtige inbezitneming en uitbakening zal plaats hebben van het terrein voor de gebouwen der Nieuw Koninklijke Harmonie. وان كارت Deze plegtigheid zal door muziekuitvoeringen opgeluisterd worden. Bron: Tilburgse Courant
Read More
De standplaatsen op de markten en kermis voor het jaar 1877 is gemijnd door Cornelis de Bakker op f1810,- Leonardus van de Lisdonk was de hoogste bieder met f1640,- De Boterwaag werd gemijnd door Johannes Barben ingezet door C. تعلم بوكر de Bakker op f200,- Bron: Tilburgsche Courant
Read More
1 67 68 69 70
X