Kermisbond zo boos op gemeente dat kort geding wordt overwogen.

Kermisbond Bovak dreigt een kort geding aan te span­nen tegen de gemeente Tilburg. „ Die houdt zich willens en wetens niet aan de voorwaarden die ze zelf heeft opgesteld”, zegt hoofdbe­stuurslid Hans van Tol.

De gemeente wil het kermister­rein vergroten door een groter deel van de Spoorlaan eraan toe te voegen. Die plek is ook al toebe­deeld aan een exploitant van een achtbaan. „De raad moet de uit­breiding echter nog goedkeuren”, stelt Van Tol. „Bovendien zijn niet alle aanbesteders ingelicht en heeft niet iedereen er rekening mee kun­nen houden.


Dat gaat in tegen het gelijkheidsbeginsel. Daardoor heb­ben wij als bestuur een hoop le­den over ons heen gekregen. ivermectina noxal precio peru We snappen dat de gemeente de ker­mis aantrekkelijk wil houden. Dat staat ook bij ons hoog in het vaan­del, maar de gemeente moet zich wel aan de regels houden.”

Bij de Bovak is het eveneens in het verkeerde keelgat geschoten dat de gemeente niet per definitie de ex­ploitant met het hoogste bod een plaats toewijst.

Wethouder Joost Möller laat via zijn woordvoerder weten dat de ge­meente namens de Bovak bena­derd is door een advocatenkan­toor. „ Op hun vragen hebben we antwoord gegeven”, is het enige wat Möller kwijt wil. Maandagoch­tend zal hij tijdens de commissie­vergadering Economie meer uitleg geven. which breed of dog is senstive to ivermectin De Bovak heeft spreektijd aangevraagd. Van Tol: „We eisen opheldering over de rechtsgeldig­heid van hoe de gemeente han­delt. Krijgen we die niet, dan stap­pen we naar de rechter.”

reactie kermistilburg.nl: De gemeente kijkt naar hoe zij de kermis zo spectaculair mogelijk kan maken, om zoveel mogelijk bezoekers te trekken naar het evenement. Teststrecke is een zeer verassende en zeer welkome toevoeging, waar geen enkele Nederlandse ondernemer een alternatief voor kan bieden. Prima dat de Bovak opkomt voor de exploitanten, maar doe dan dan alleen als je weet dat er in Nederland een goed alternatief rondreist. can a great pyreneese have ivermectin Dat is er niet en bij de buren wel, meerdere zelfs. Wij zijn er blij mee en met ons duizenden kermisgangers!

error: Content is protected !!