Kermis-Cultuur Expo Tilburgse Kermis 2009.

Ook dit jaar organiseert de Stichting Kermis-Cultuur op verzoek
van de gemeente Tilburg tijdens de jaarlijkse kermis een expo
met als thema: “200 jaar Tilburgers met hun kermis”.

De expo 2009 zal vanwege het thema enigszins anders zijn dan
de voorgaande zeven versies. Uiteraard zullen er ook weer
enkele miniatuurkermissen staan maar er zal zeker ook
aandacht besteedt worden aan het historisch perspectief.


De expo vindt plaats in het Paleis-Raadhuis van de gemeente
Tilburg nabij de Nostalgische kermis. De expositie is
voor iedereen gratis te bezoeken. De tentoonstelling is
verdeeld in vier episodes namelijk het eerste en tweede deel
van de 19e eeuw en het eerste en tweede deel van de vorige
eeuw. Over deze periodes zal o.a. met historische attributen,
foto’s, krantenknipsels en advertenties een beeld geschetst worden van 200 jaar
Tilburgse kermis.

Speciaal voor dit evenement brengt de Stichting onder auspiciën van hun “kermishistoricus”
Hennie van Oers een uniek boekwerk uit dat de voorbije twee eeuwen
Tilburgse Kermis in beeld brengt. In dit boekwerk vind u prachtige foto’s van de
Tilburgse kermis. Daarnaast wordt de tijdsgeest van 200 jaar kermis in Tilburg in
beeld gebracht met oude krantenknipsels én informatie. Uiteraard is dit collectors
item tijdens de expo te koop. Het boekwerk ziet er zeer aantrekkelijk uit en kent
een vriendelijke prijs.

De expo wordt geopend op vrijdag 17 juli. تحميل تطبيق الماتش Tijdens de officiële opening zal de
inmiddels bekende Piet Maas prijs voor de vierde maal worden uitgereikt. Deze prijs
is door de Stichting Kermis-Cultuur in het leven geroepen. De Piet Maas prijs wordt
uitgereikt aan een persoon die de kermis een warm hart toedraagt en zich
belangeloos inzet voor het kermisgebeuren. De expo zal verder alle kermisdagen
open zijn tot en met zondag 26 juli tussen 13.00 en 23.00 uur.

error: Content is protected !!