Kermis 2014: vanallesennogwat!

Kersverse wethouder De Ridder gaf zondgmiddag een persconferentie over de afgelopen – bewogen – editie van de kermis. generic ivermectin pyrantel for large dogs De kermis heeft dit jaar ongeveer 1,3 miljoen bezoekers getrokken. “Iets minder dan vorig jaar, maar nog steeds een enorm aantal,” aldus de kermiswethouder.

Vliegramp
Deze editie van de Tilburgse kermis zal altijd verbonden blijven aan de ramp met de vlucht MH17 en het intense verdriet wat in heel Nederland heerst. De wethouder gaf aan trots te zijn op de manier waarop de Kermis op diverse momenten, zoals tijdens de opening en de dag van nationale rouw, het programma heeft aangepast. “Ik was erg trots toen ik de beelden op landelijke en regionale media zag van de kermis die een kwartier lang werd stilgelegd uit respect en eerbetoon aan de slachtoffers en nabestaanden.”

Brand Piusplein
De Ridder prees de goede sfeer tijdens de afgelopen tien kermisdagen. Met slechts 39 aanhoudingen was het vooral een gezellige kermis, die begon met de brand op het Piusplein. “Dankzij het kordate optreden van horeca en hulpdiensten, zijn er geen slachtoffers te betreuren geweest. Voor de gedupeerden was dit terecht een dramatisch begin van de kermis.” De kermiswethouder gaf resoluut aan niet mee te willen gaan in speculaties over de oorzaak en financiële afhandeling voordat het Openbaar Ministerie het onderzoek heeft afgerond. “Het is voorbarig om nu al op de conclusies vooruit te lopen. how does ivermectin work for covid Het OM doet onderzoek naar strafbare feiten en verwacht over enkele weken met uitkomsten te komen. Op basis daarvan wordt besloten wel of niet tot vervolging over te gaan.” Over één punt wilde hij al wel helderheid geven: “In tegenstelling tot de speculaties die de ronde doen, staat niet in de pachtvoorwaarden dat de inschrijver van een plaats op de kermis verzekerd moet zijn. Dit zijn dus speculaties op aannamen die niet correct zijn.”

Roy Donders Paleis
De wethouder ging nog kort in op de berichtgeving rondom Roy Donders en zijn Donderspaleis. Hij stelde dat de locatie een evenementenvergunning heeft gekregen, maar dat daar wel voorwaarden aan verbonden zijn. Als deze voorwaarden – zoals in het geval van de huispakkenkoning – worden overtreden dan treedt de gemeente op. “Het illustreert het precaire evenwicht waarop we moeten balanceren. We sluiten onze binnenstad twee weken af voor één van de grootste evenementen van het land. Alle partijen hebben zich aan normen te houden om dit mogelijk te maken.” In totaal zijn er ‘vijf a zes’ waarschuwingen voor geluidsovertredingen uitgedeeld door het gemeentelijke team dat hierop toeziet.

Kermisprijzen
Op zondagochtend werden de kermisprijzen uitgereikt. Helaas waren er niet zoveel exploitanten aanwezig en werd dan ook besloten dat enkel aan de wel aanwezige exploitanten – mits in de prijzen gevallen – de prijs zou worden uitgereikt.

Hoogtepunt
Een hoogtepunt voor de wethouder was het mogen uitdelen van de kermischeque van meer dan tienduizend euro aan het Ronald Mc Donaldfonds tijdens de kermis-mis. Het letterlijke hoogtepunt zal waarschijnlijk zijn rit in de Turbine zijn met Ron Schuurkens van kermisTV, een attractie waarvan hij vooraf stellig zei dat hij deze zeker niet zou doen.

De wethouder kijkt nu al uit naar 2015: “Er zijn de afgelopen dagen al veel ideeën geopperd voor de toekomst van de kermis. Ik wil dan ook iedereen oproepen mee te denken over hoe we de kermis actueel en bij de tijd kunnen houden. dr dodds heartworm ivermectin Niet alleen op het gebied van pachtgelden, maar ook over kwaliteit en beleving.”

error: Content is protected !!