Kermis 2013 weer voorbij, een kort overzicht

De Tilburgse kermis trok dit jaar bijna evenveel bezoekers als vorig jaar, aldus de gemeente Tilburg. Toen trok de kermis zo’n 1,5 miljoen bezoekers.

Luchtfoto’s
Het bezoekersaantal is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Ondanks de grote mensenmassa’s, is dat goed in te schatten, stelt de zegsman. “Dat doen we met cameratoezicht en luchtfoto’s. Het is lastig precies te tellen, maar gezien de jarenlange ervaring zitten we er niet ver naast.”

Hitte
“Van de 10 dagen dat de kermis duurde, vielen er 7 in de hittegolf. Dan merk je dat het publiek overdag het strand of andere plekken voor verkoeling opzoekt. Maar dat werd ’s avonds weer ruimschoots goedgemaakt. Tot laat in de avond waren de cafés vol en werden evenementen goed bezocht.”

In de avonden waren met name de fietsenstallingen overvol en was het schuifelen op delen van het bijna 4km lange terrein.

De kermisbezoekers bezochten echter met name de horeca. De attracties zelf werden beduidend minder bezocht. Bij sommige attracties leidde dit tot prijsverlagingen, maar de exploitanten habben dit jaar wel degelijk een reden tot klagen.

Reuzenrad
De kermiswethouder noemde de afwezigheid van een groot reuzenrad een gemis. “Volgend jaar gaan we er weer voor zorgen dat er een mooi, groot reuzenrad naar Tilburg komt.” NU heeft de wethouder afgelopen jaren wel vaker iets geroepen, we wachten geduldig af wie er komend jaar inschrijft.

Roze maandag
Het jaarlijkse homo-evenement van de kermis, was met 300.000 bezoekers de drukste dag. Maar dat waren er door de hitte wel 75. bet356 000 minder dan vorig jaar. Beide zaterdagen kwamen een paar 100.000 mensen. Dit keer was het op donderdag bijna even druk, wat waarschijnlijk te danken was aan wat evenementen op die dag. لعبة البوكر

De gemeente had vanwege de temperaturen maatregelen genomen en onder meer vernevelaars en sproei-installaties ingezet.

Uitbreiding
Er komt ruimte voor uitbreiding achter het station. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe ringweg en deze sluit aan op het NSplein. Er zouden zo’n 90 attracties kunnen staan. Het plan is om dan in 2016 de kermis om te buigen, ten koste van het Besterdplein. Er kan dan voortaan een rondje gelopen worden, in plaats dat de kermis eindigt op een plein.

Het kermisterrein van bijna vier kilometer lang telde dit jaar ruim 235 attracties. Zondag om 21.30 uur werd een processie gehouden om de kermis symbolisch te begraven in de Piushaven. Hierna is afgesloten met vuurwerk. العاب روليت

error: Content is protected !!