Geen voorverpachting meer voor kermis

Voor de Tilburgse kermis van 2003 vindt er geen voorverpachting meer plaats. بينجو De doelstellingen van de voorverpachting, die in 1997 is ingevoerd, zijn bereikt. موقع الباي بال Het Besterdplein is inmiddels opgewaardeerd tot een volwaardig onderdeel van de kermis en sinds de invoering van de voorverpachting hebben diverse nieuwe zaken de kermis bezocht. جدول مباريات يورو ٢٠٢١


In 1997 is de gemeente Tilburg gestart met een voorverpachting, voorafgaand aan de reguliere verpachting, voor de Tilburgse Kermis. De bedoeling van de deze afzonderlijke verpachting was om de kermisexploitant te prikkelen om te investeren in nieuwe, publieksaantrekkende, vermaakzaken, met de plaatsing waarvan Tilburg zou onderscheiden van andere kermissen in Nederland.

Qua uitvoering werden op het totale kermisterrein in de binnenstad vier strategische locaties aangewezen voor de plaatsing van dergelijke nieuwe vermaakzaken, te weten Stadhuisplein, Koningsplein, NS-Plein en Besterdplein, met dien verstande dat op elk van de aangegeven terreinen slechts één zaak werd gegund.

Voor- en nadelen tegen elkaar afwegende is besloten om de voorverpachting van de kermis 2003 achterwege te laten. Het college blijft echter bevoegd om nieuwe zaken met voorrang te plaatsen, niet slechts voor de categorie ‘grootvermaak’, maar voor alle categorieën.

Bron: gemeente Tilburg

error: Content is protected !!