Discussie verplaatsen biertent haalt gemeenteraad

Diverse fracties hebben tijdens een vergadering van de commissie vestigingsklimaat aangestuurd op een verplaatsing van de bierhal op de Tilburgse kermis. ivermectin for worming ducks
Zij zien deze gelegenheid liever op het Wilemsplein, waar deze een aantal jaar geleden ook te vinden was.

Volgens deze partijen heeft dat voordelen voor alle partijen. Op Willemsplein staat de tent beter in het zicht voor de ondernemers. Dit zou het verblijf van bezoekers op de kermis kunnen verlengen en zo de kermis aantrekkelijker maken. bed bugs ivermectin Het belangrijkste argument is natuurlijk minder overlast voor bewoners, doordat het Willemsplein verder van woningen af ligt.

[quote]Wij gaan meten hoeveel geluidsoverlast er daadwerkelijk is[/quote]

Wethouder Joost Moller reageerde: “De bierhal is een kermisattractie, en zat daarom in het regime van de kermis, zonder geluidsmetingen met dba- en dbc-normen (dbc is de geluidsruk veroorzaakt door lage tonen – red.). Vanaf dit jaar gelden die normen ook voor de Bierhal, gelijk aan de normen voor de horeca. Dit jaar hebben we afgesproken dat er extra metingen zullen worden gedaan. Ook is voor dit jaar de gunning al gedaan, en de exploitanten weten al waar ze op de kermis staan. Als betrouwbare overheid moeten we ons aan deze afspraken houden.

Er wordt dit jaar ook een gesprek gearrangeerd tussen de bierhal-exploitant en de bewoners over extra dingen die nog gedaan kunnen worden. U als raad wordt dit jaar uitgenodigd om een keer mee te lopen met het toezicht, zodat u ziet hoe het werkt, wat er bij komt kijken en waar die mensen mee te maken krijgen. Dan kunt u zich een goed beeld vormen. Er ligt ook een afspraak met de bewoners, zodat zij u zullen uitnodigen voor een bezoek om te komen kijken en luisteren. Als u daarna nog zegt dat we de Bierhal beter kunnen verplaatsen, kunt u daarna daarover besluiten voor het jaar erop. Alle afspraken staan op papier voor volledige duidelijkheid, zonder discussie daarover.”

De bierhal in opbouw
De bierhal in opbouw

De raadsleden bleken nogal verdeeld. “Hoe meer mensen je spreekt over de Bierhal, hoe meer meningen je krijgt. Ik ga graag in op de uitnodiging van de bewoners” aldus Jacqueline Gerssen, VVD. ivermectin scabies ovicidal Bart van de Camp: “Ik wil me zo min mogelijk bemoeien met de inrichting van de kermis. Maar als we de Bierhal ergens kunnen plaatsen waar er minder overlast is, waarom zouden we dat dan niet doen? Heel simpel.”

Het voorstel was ingediend door John van Gorp, hij besloot met: “We zullen dit voorstel in de raad van februari in stemming brengen. We willen nu initiatief nemen en niet wachten tot september. Stem verstandig, luister naar de burger en niet pas in september, maar in februari.”

error: Content is protected !!