Category

1868
H. Vermeulen heeft de standplaatsen op de marktdagen en de Kermis in deze stad gepacht voor f1250,-. Bron: Tilburgse Courant
Read More
De kermis die tot en met 7 september heeft geduurd, en bij gelegenheid van het Muziekfeest duizenden vreemdelingen had gelokt, is zo goed en ordelijk verlopen, dat geen dronkaards of weerbarstigen in bewaring hoefden te worden genomen. Bron: Tilburgse Courant
Read More
error: Content is protected !!