Orde op de kermis

De kermis die tot en met 7 september heeft geduurd, en bij gelegenheid van het Muziekfeest duizenden vreemdelingen had gelokt, is zo goed en ordelijk verlopen, dat geen dronkaards of weerbarstigen in bewaring hoefden te worden genomen.

Bron: Tilburgse Courant

error: Content is protected !!