Reeshof: Voorjaarskermis 2004 gekoppeld aan Heyhoeffestival

Gemeente volgt advies van wijkraad voor één vierdaagse kermis rond Koninginnedag

Vorig najaar is voor het eerst een extra kermis in Reeshof georganiseerd. Deze is in grote lijnen positief beoordeeld.

Zowel door de wijkraad als door winkeliersvereniging, politie en gemeente is een aantal aanbevelingen gedaan om de kermis nog verder te verbeteren. Wethouder Janssen: “Iedereen is het er over eens dat één kermis voor Reeshof voldoende is. Door de kermis te verplaatsen naar de periode rond Koninginnedag en deze te combineren met het Heyhoeffestival ontstaat een verbreding waarvan Reeshofbewoners èn winkeliers voordeel hebben.”

aanpassingen
De belangrijkste onderdelen van de evaluatie en aanpassingen zijn:
 De belangstelling was mager. Dit heeft vooral te maken met het tijdstip waarop de kermis plaatsvond.
 Het aanbod van attracties was voldoende gevarieerd.
 De veiligheidsmaatregelen waren voldoende.
 Er is geen geluidsoverlast ondervonden door de bewoners.
 Er komt één Reeshofkermis die qua opzet gelijk is aan de door de gemeente georganiseerde najaarskermis.
 De kermis wordt gehouden bij winkelcentrum Heyhoef.
 De gemeente organiseert de kermis in nauw overleg met de winkeliersvereniging. Daarbij wordt ook gekeken naar de promotie en bijvoorbeeld voordeelkaartjes voor winkelend publiek.

De aanpassing van kermistijden en plaatsen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Deze ontvangt een voorstel voor aanpassing van de gemeentelijke verordening ‘vaststelling plaatsen en tijden kermis 1997’.

bron: gemeente Tilburg

error: Content is protected !!