Day

december 14, 2004
Gemeente volgt advies van wijkraad voor één vierdaagse kermis rond Koninginnedag Vorig najaar is voor het eerst een extra kermis in Reeshof georganiseerd. Deze is in grote lijnen positief beoordeeld. Zowel door de wijkraad als door winkeliersvereniging, politie en gemeente is een aantal aanbevelingen gedaan om de kermis nog verder te verbeteren. Wethouder Janssen: “Iedereen...
Read More
error: Content is protected !!