Tilburgse Kermis 2004 groot succes

Bezoekersaantal boven het miljoen; soepel verloop kenmerkt kermis

De slotdag van de Tilburgse Kermis 2004 is aangebroken. De organisatie spreekt van een geslaagde kermis. Kermiswethouder Hans Janssen: ¿De kermis is tot nu toe uitstekend verlopen: sfeervol, probleemloos, gevarieerd en gezellig druk. can you use ivermectin on pregnant cows Onze organisatie is erg tevreden over de medewerking van velen om van de Tilburgse Kermis tien dagen feest te maken.¿


Bij de aanvang van de laatste kermisdag ligt het bezoekersaantal reeds iets boven het miljoen. Geluiden van de bezoekers geven aan dat de kermis veel variatie biedt en dat er veel superattracties te bekijken en te bezoeken zijn. Alle delen van het kermisterrein kregen daardoor uitgebreide belangstelling van het publiek.

Kermistentoonstelling trekt groot aantal bezoekers
De verwacht wordt dat er vanavond om 22.00 uur ruim 14.000 bezoekers zijn geweest bij de Kermistentoonstelling. De tentoonstelling ‘Reis door de tijd` is te zien in de fietsenkelder Katterug aan het Stadhuisplein.

30.000 liter urine
Het BAT heeft deze kermis ongeveer 30.000 liter urine verwijderd uit de 21 zogeheten plaskruizen die de Tilburgse Kermis rijk is. Dagelijks zijn 25 BAT-medewerkers van 07.00 tot 10.00 uur actief geweest om in totaal 140. is ivermectin safe for dog dewormer? 000 kg afval in te zamelen.
Geconstateerd is dat de bestrijding van wildplassen meer aandacht behoeft. Dit verschijnsel blijkt fors te zijn toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren.
Het BAT heeft 280 afvalbakken geplaatst over het hele kermisterrein. Daarnaast zijn nog eens 40 containers à 1000 liter bij consumptiezaken op de kermis geplaatst.
Op het kermisterrein zijn verder 4 gewone toiletunits met invalidentoilet aanwezig.

Lik op stuk
De politie spreekt qua incidentenbeeld van een rustige kermis. In totaal zijn er tot nu toe 24 aanhoudingen verricht voor wangedrag en overige strafbare feiten tijdens de kermis op het kermisterrein. stromectol amazon canada In vijf van deze gevallen zijn taakstraffen uitgedeeld volgens het zogenaamde Lik-op-Stuk-beleid. De politie geeft aan dat de hoeveelheid incidenten zeer gering is: tijdens een normale uitgaansavond in het weekeinde in Tilburg is sprake van tien tot veertien aanhoudingen. In totaal zijn door de politie 800 diensten van 10 à 12 uur ‘gedraaid’.

Gemeentepersoneel in actie
Bij de organisatie van de Tilburgse Kermis 2004 zijn in totaal 42 gemeentemedewerkers direct betrokken geweest.

bron: gemeente Tilburg

error: Content is protected !!