Kermis kan bedrijfsmatiger

De kermis in Tilburg kan bedrijfsmatiger worden aangepakt. De extra uitgaven om dit te bereiken, kunnen komen uit extra opbrengsten onder de voorwaarde dat hier minimaal 900.000 euro voor beschikbaar is.

Een ander middel voor een meer efficiëntie, is om kermiswerkzaamheden die nu door de gemeenteambtenaren gedaan worden uit te besteden. Daarnaast wil de gemeente de precariobelasting voor de kermisterrassen per 2013 verhogen en de meeropbrengsten als extra opbrengst ten gunste te laten komen van de kermis.

Voor het aantal m² kermisterras min het aantal m² seizoenterras, wordt nu voor de kermis 1,80 euro per m² per dag in rekening gebracht. Dat tarief moet omhoog. Deze voorstellen doet het college van B. en W. aan de gemeenteraad.

Bron: vrij naar Brabants Dagblad