Day

november 21, 2011
De kermis in Tilburg kan bedrijfsmatiger worden aangepakt. De extra uitgaven om dit te bereiken, kunnen komen uit extra opbrengsten onder de voorwaarde dat hier minimaal 900.000 euro voor beschikbaar is. Een ander middel voor een meer efficiëntie, is om kermiswerkzaamheden die nu door de gemeenteambtenaren gedaan worden uit te besteden. Daarnaast wil de gemeente...
Read More