Geen kermis in 1921 door economische dip

Tijdens het vaststellen van de verpachtingsvoorwaarden van de Tilburgse kermis kwam de gemeenteraad daags na deze datum in 1921 tot een opmerkelijk besluit.

B. & W. kregen het recht om te beslissen of de kermis dat jaar al dan niet zou doorgaan. Aanleiding was de slechte economische situatie, toen ook al. Raadslid Van Rijzewijk verwoordde die aldus: ‘Op het oogenblik verkeert de textiel- en lederindustrie in een dusdanige crisis, dat met kermismaand Augustus nog geen verbeteringen zullen zijn ingetreden. Integendeel, er zal nog een grooter malaise komen door de toenemende werkloosheid’.

Hij was sterk voorstander om de kermis niet te laten doorgaan ‘om de zeer eenvoudige reden, dat het er allerwegen ellendig uitziet, wanneer onder zoo ongunstige omstandigheden als waarin men thans verkeert, kermis zal moeten worden gehouden’. Van Rijzewijk kreeg zijn zin; B. & W. besloten in 1921 géén kermis te houden.

Bron: allekruikenverzamelen.nl

error: Content is protected !!