ALLE KERMISSEN IN NEDERLAND OP SLOT

Alle Nederlandse kermissen gaan tot voorlopig 6 april op slot. Na een lange winterstop hadden vele kermisexploitanten hun attracties opgebouwd voor de eerste voorjaarskermissen; zij gaan onverrichterzake huiswaarts! العاب الربح من الانترنت De Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK in Apeldoorn en de Nederlandse Kermisbond NKB in Alkmaar heeft bevoegde ministeries en bewindspersonen aangeschreven om aandacht te vragen voor deze hachelijke bedrijfssituatie: ‘Wij zijn één van de eerste sectoren met een beroepsverbod en hopen dat wij ondersteuning mogen verwachten!’

De Nederlandse kermisbranche (bijna 1.000 ondernemers met gezinnen en personeel, die jaarlijks tussen maart en oktober zorgdragen voor meer dan 1.400 kermissen in stad en streek), neemt uiteraard haar persoonlijke verantwoordelijkheid om dit virus in te dammen. We breken onze attracties af en keren onverrichterzake huiswaarts. Op alle fronten neemt de Nederlandse kermisbranche haar verantwoordelijkheid.

VOORTBESTAAN KERMISBEDRIJF IN GEVAAR

Kermisexploitanten komen uit een winterpauze met onderhoud, verpachtingen, investeringen en keuringen, maar zonder enige inkomsten! Wanneer deze situatie onveranderd blijft, zullen grote problemen op ons afkomen. سباق حصان

De BOVAK en de NKB beseffen dat deze rigoureuze ingreep verstrekkende financiële gevolgen krijgt. Als kermisbonden stellen wij alles in het werk om financiële steun van de overheid te verkrijgen om het voortbestaan van onze kermisbedrijven en de werkgelegenheid van circa 4.000 werknemers te behouden.

Als voorzitter van de BOVAK en directeur van de NKB betuigen wij onze oprechte deelneming aan de nabestaanden van de slachtoffers van dit virus. Wij begrijpen dat er nu even geen plaats is voor kermis, maar we beloven dat, wanneer Nederland straks weer ‘veilig’ is, het aloude volksfeest kermis met haar kenmerkende klanken, kleuren en geuren terugkeert.

Geplaatst namens:

Atze J. Lubach-Koers Voorzitter Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK Vice-president Europese Kermisbond ESU/UFE

Jan Boots Directeur Nederlandse Kermisbond NKB

error: Content is protected !!