Tilburg stort vooruitbetaalde pachtsommen terug

Deze week is door de kermiswethouder van Tilburg, Rolph Dols, gemeld dat het College/ corona-crisisteam heeft besloten om de vooruitbetaalde pachtgelden voor de Tilburgse Kermissen in 2020 voorlopig terug te storten. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan het dringende verzoek van de gezamenlijke kermisbonden.

Noodkreet vanuit Kermis Branche

Niet eerder is de kermisbranche zo hard getroffen zoals nu door het corona virus. De kermiswereld is voorlopig tot 1 juni stil gezet. Na de winterstop zijn er totaal geen inkomsten door het verbod op evenementen. Vele faillissementen zullen gaan volgen. De branche uitte al eerder een noodkreet in Den Haag.

De reizende beroepsgroep bestaat ongeveer uit 1000 kermis families die 4000 attracties exploiteren. Na de winterstop, een periode waarin veel investeringen worden gedaan in het kermis bedrijf, start het kermisseizoen begin maart. Door het uitbreken van het corona virus is het kermisseizoen niet gestart. Alle ondernemers zijn verplicht thuis. Geen arbeidsterrein en geen inkomsten. De maatregelen, die de regering heeft genomen voor ondernemers, zoals de BBZ voorziening en aanvulling inkomen tot bijstandsniveau, zijn niet afdoende om deze bedrijfstak operationeel te houden. De kosten zijn hoog en de investeringen voor het nieuwe seizoen zijn gedaan.

Overzicht kermissen gemeente Tilburg:

Reeshof:
Volledig geannuleerd.

Berkel Enschot:
Teruggave vooruitbetaalde pachtgelden.
voorlopige datum start van deze kermis is op dit moment 19 juni 2020

Tilburg:
Teruggave vooruitbetaalde pachtgelden.
voorlopige datum start van de kermis is op dit moment 17 juli 2020

Udenhout:
Teruggave vooruitbetaalde pachtgelden.
Voorlopige datum start van deze kermis is op dit moment 29 augustus 2020

error: Content is protected !!