Verpachting opbrengst voor 1874

De verpachting van de standplaatsen op de markten en Kermis voor het jaar 1874 bracht f1801,- op. Hoogste bieder was P. Uitjens.

Bron: Tilburgsche Courant

error: Content is protected !!