Reeshof: Voorjaarskermis 2004 gekoppeld aan Heyhoeffestival

Gemeente volgt advies van wijkraad voor één vierdaagse kermis rond Koninginnedag

Vorig najaar is voor het eerst een extra kermis in Reeshof georganiseerd. Deze is in grote lijnen positief beoordeeld.

Zowel door de wijkraad als door winkeliersvereniging, politie en gemeente is een aantal aanbevelingen gedaan om de kermis nog verder te verbeteren. Wethouder Janssen: “Iedereen is het er over eens dat één kermis voor Reeshof voldoende is. Door de kermis te verplaatsen naar de periode rond Koninginnedag en deze te combineren met het Heyhoeffestival ontstaat een verbreding waarvan Reeshofbewoners èn winkeliers voordeel hebben.”

Lees verder..Reeshof: Voorjaarskermis 2004 gekoppeld aan Heyhoeffestival

Reeshof: In najaar 2004 voor het eerst gemeentelijke kermis in de Reeshof

In het najaar van 2004 komt er een kermis in de Reeshof. Bij wijze van proef wordt een kermis georganiseerd door de gemeente nabij het winkelcentrum Heijhoef. Het precieze tijdstip van deze kermis wordt nog bepaald. Uit een enquête gehouden onder de inwoners van de Reeshof bleek dat er een grote belangstelling is voor een kermis in de Reeshof.

Lees verder..Reeshof: In najaar 2004 voor het eerst gemeentelijke kermis in de Reeshof