Verbod

Op de kermis die begint op zondag 31.8.1873, worden geen draaiorgels of ander straatmuziek, noch Hazardspelen toegelaten. Bron: Tilburgse Courant