Nieuwsberichten 1882

Bron: Nieuwe Tilburgsche Courant

13-8-1882
Om vele vreemdelingen naar de Tilburgse Kermis te lokken, wordt op dinsdag een grote optocht georganiseerd. Men hoopt dat de fabrikanten de eerste kermisdagen hun fabrieken zullen sluiten, zodat de algemeen geuitte klacht dat op de Kermis niets te beleven valt dan in de laatste dagen als de centen gevlogen zijn zal verdwijnen. Vroeger waren de eerste dagen van de week aan de kermis gewijd en donderdagavond was alles afgelopen. Men hoopt dat dit weer terug komt. Deze optocht wordt georganiseerd door de societeit N.K. Harmonie, het wordt een gecostumeerde historische optocht. Er hebben zich reeds 8 historische praalwagens, 4 a 5 groepen te paard en verschillende groepen te voet, voorstellende Arabi-Pacha, Willem Tell, Ridders, Jockey’s, valkeniers, enz. gemeld. De commissie van uitvoering bestaat uit de heren: Eug. van Kemenade pres. Aloys Janssens, K.J. Janssen, Jules Marijnen, Hub. Meelis, Piet van Roessel, Charl. Verschuuren secr.

Lees verder..Nieuwsberichten 1882

Nieuwsberichten 1881

28-8-1881
Circus. Op de Kermis te Tilburg, met standplaats de veemarkt, geeft Kriechel’ s Roofdieren-Th{acute}eatre , diverse voorstellingen. Gottfried Kriechel brengt een levend schaap bij de diverse wilde roofdieren. Dame Miss Mamedy, genaamd de Leeuwenbruid treed op met haar leeuwen.

30-8-1881
Tijdens de Tilburgse Kermis heeft Kriechers menagerie standplaats gekozen op de Koemarkt, Heuvel.

Lees verder..Nieuwsberichten 1881