Opbrengst verpachting 2015 valt de gemeente mee

De gunningen van de kermis in 2015 hebben de gemeente 1,2 miljoen euro opgeleverd. ivermectin drug side effects Dat is ongeveer evenveel als de kermis van vorig jaar, maar nog steeds bijna een miljoen euro minder dan in de jaren daarvoor.

Voor de gemeente is de opbrengst van 1,2 miljoen toch een meevaller, omdat in de gemeentelijke begroting werd gerekend op een opbrengst van ongeveer acht ton. Vorig jaar stond de kermis nog ingeboekt voor bijna twee miljoen aan opbrengsten, dat werd bij lange niet gehaald. Het totaal bedrag aan inschrijvingen versus de verwachtte opbrengst leverde toen in 2014 juist een tekort op van 8 ton.

In de begroting van Tilburg wordt de komende jaren rekening gehouden met fors verminderde opbrengsten bij de verpachtingen. ivermectin injection for pigs Voor volgend jaar rekent de gemeente slechts op zes ton aan inkomsten. Er gaan geruchten dat de gemeente gaat overstappen van een openbare gunning naar een gesloten systeem, waar zij een betere kermis kunnen samenstellen, maar tegen iets lagere opbrengsten.

Een paar jaar geleden leverde de verpachting van staanplaatsen op de Tilburgse kermis nog veel meer geld op. Er waren jaren bij dat er in totaal meer dan twee miljoen euro werd betaald door exploitanten voor een plekje op de kermis. ivermectina bula posologia peso

error: Content is protected !!