Datums & Tijden

Check Agenda & Events!

Datums

De kermis is steeds de laatste volle 10 dagen van juli:

16 t/m 25 juli 2021

22 t/m 31 juli 2022

21 t/m 30 juli 2023

19 t/m 28 juli 2024

18 t/m 27 juli 2025

17 t/m 26 juli 2026