Over ons

Kermistilburg.nl is een particuliere website, opgezet om een hobby een plaats op het wereld wijde web te geven.
Natuurlijk proberen we om alle informative zo nauwkeurig mogelijk bij te houden, maar het lukt niet altijd.
Het fotoboek is goed gevuld dankzij de eigen collectie en die van een aantal fotografen die een deel van de eigen collectie met ons wilden delen.

Foto’s

T. Maas (’99,’00,’01,’02,’03,’04,’05,’06,’07,’08,’09,’10,’11,’12,’13)
A.v.Hulten (’05,’06,’07,’08,’09,’10,’11,’12,’13)
D.v.Hulten (’13)
O. Slangen (’90,’91,’92,’93,’94,’95,’96)
H. van Sloten (’87,’89,’90)
M. van Gisbergen (’96,’97,’98,’99)
D. Jansen (’90,’91)
P. van Velde (’89)
F. de Kok (’78,’79,’82,’83,’84,’85,’86,’87,’88)
Stichting Kermis Media & Informatie (’86,’93)
Luchtvaarmuseum Soesterberg (’27)
R. Raaijmakers (’04,’05)
Sylvester (’06)
J.Schuurmans (’06)
Marcel D. (’93)
M. Heijndijk (’07)
Tornado / N.Leunge (’87,’90,’91,’92,’93,’94,’95,’97,’99,’00)
Flying Camera / K.Tomei (’83)
M.Salvetti (’08,’09,’10,’11,’12,’13)
J.Klaassen (’11)

Stichting Kermis-Cultuur

De Stichting Kermis-Cultuur vraagt aandacht voor de rijke historie van de kermis.
De leden van de stichting verzamelen, documenteren, onderzoeken en exposeren.
Zij geven de kermis die extra aandacht die dit fenomeen verdient.

De Stichting Kermis-Cultuur geeft publicaties uit, organiseert tentoonstellingen
en houdt lezingen. Zo bundelen zij enthousiasme en kennis.
De Stichting heeft een uitgebreid netwerk als het gaat om eigenaars van
(historische) verzamelingen, archieven, (miniatuur) attractiebouwers
en alles wat te maken heeft met de hedendaagse kermiswereld in al zijn facetten.

Aan deze site hebben zij een royale bijdrage geleverd als het gaat om oudere
kermisfoto’s. Met speciale dank aan M.van Gisbergen en H.van Oers.

Uit de archieven van Kermis-Cultuur hebben wij foto’s mogen ontvangen voor:
– ‘61- ’76 – ‘77 – ’78 – ‘79 – ’80 – ‘81 – ’82 – ‘83 – ’84 – ‘85 – ’86 – ‘87 – ’96 – ‘97 – ’98 – ‘99 –

© 2009 – 2014

In het Nederlands: geen inhoud overnemen zonder toestemming vooraf !

“Niets van de op de website gepubliceerde
gegevens mag worden verveelvoudigd,
doorgelinkt,opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand en/of
openbaar worden gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere
manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van kermistilburg.nl”