Bronvermelding

Niets van de op de website gepubliceerde
gegevens mag worden verveelvoudigd,
doorgelinkt,opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand en/of
openbaar worden gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere
manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van kermistilburg.nl

Foto’s

T. Maas (’99,’00,’01,’02,’03,’04,’05,’06,’07,’08,’09,’10,’11,’12,’13)
A.v.Hulten (’05,’06,’07,’08,’09,’10,’11,’12,’13)
D.v.Hulten (’13)
O. Slangen (’90,’91,’92,’93,’94,’95,’96)
H. van Sloten (’87,’89,’90)
M. van Gisbergen (’96,’97,’98,’99)
D. Jansen (’90,’91)
P. van Velde (’89)
F. de Kok (’78,’79,’82,’83,’84,’85,’86,’87,’88)
Stichting Kermis Media & Informatie (’86,’93)
Luchtvaarmuseum Soesterberg (’27)
R. Raaijmakers (’04,’05)
Sylvester (’06)
J.Schuurmans (’06)
Marcel D. (’93)
M. Heijndijk (’07)
Tornado / N.Leunge (’87,’90,’91,’92,’93,’94,’95,’97,’99,’00)
Flying Camera / K.Tomei (’83)
M.Salvetti (’08,’09,’10,’11,’12,’13)
J.Klaassen (’11)

Stichting Kermis-Cultuur

De Stichting Kermis-Cultuur vraagt aandacht voor de rijke historie van de kermis.
De leden van de stichting verzamelen, documenteren, onderzoeken en exposeren.
Zij geven de kermis die extra aandacht die dit fenomeen verdient.

De Stichting Kermis-Cultuur geeft publicaties uit, organiseert tentoonstellingen
en houdt lezingen. Zo bundelen zij enthousiasme en kennis.
De Stichting heeft een uitgebreid netwerk als het gaat om eigenaars van
(historische) verzamelingen, archieven, (miniatuur) attractiebouwers
en alles wat te maken heeft met de hedendaagse kermiswereld in al zijn facetten.

Klik voor de website

Aan deze site hebben zij een royale bijdrage geleverd als het gaat om oudere
kermisfoto’s. Met speciale dank aan M. van Gisbergen en H. van Oers.

Uit de archieven van Kermis-Cultuur hebben wij foto’s mogen ontvangen voor:
– ‘61- ’76 – ‘77 – ’78 – ‘79 – ’80 – ‘81 – ’82 – ‘83 – ’84 – ‘85 – ’86 – ‘87 – ’96 – ‘97 – ’98 – ‘99 –