Bronvermelding

Kermistilburg.nl is een particuliere website, opgezet om een hobby een plaats op het wereld wijde web te geven. Inmiddels een van de meest uitgebreide websites over een specifieke kermis ter wereld!

Natuurlijk proberen we om alle informatie zo nauwkeurig mogelijk bij te houden, maar het lukt niet altijd.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, doorgelinkt,opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van kermistilburg.nl

In het normaal Nederlands: liever geen inhoud overnemen zonder toestemming vooraf.

© 2002 – 2021

Foto’s

Het fotoboek is goed gevuld dankzij de eigen collectie en die van een aantal fotografen die een deel van de eigen collectie met ons wilden delen.

[list icon=”icon: camera”]

 • T. Maas
 • A.v.Hulten
 • D.v.Hulten
 • O. Slangen
 • H. van Sloten+
 • M. van Gisbergen
 • H. van Oers
 • D. Jansen
 • P. van Velde
 • F. de Kok
 • Stichting Kermis Media & Informatie
 • Luchtvaartmuseum Soesterberg
 • R. Raaijmakers
 • Sylvester
 • J.Schuurmans
 • Marcel D.
 • M. Heijndijk
 • Tornado fotografie / N.Leunge
 • Flying Camera / K.Tomei
 • M.Salvetti
 • Rojapers / R. Godschalk
 • J.Klaassen
 • A. de Bont+

[/list]