Day

juni 24, 2004
Elektriciteit Tilburgse Kermis bestaat geheel uit Groene Stroom Dit kermisjaar bestaat het gehele elektriciteitsverbruik van de Tilburgse Kermis uit stroom die opgewekt is op een duurzame manier, de zogenaamde Groene Stroom. In Europa zijn we al de mooiste en best georganiseerde kermis. De groene stroom geeft daar een extra dimensie aan!” aldus kermiswethouder Hans Janssen....
Read More
error: Content is protected !!